Nejčastější otázky a odpovědi.

 

Jak probíhá setkání v poradně (sezení)?

  • Sezení trvá zpravidla 60 minut, v indikovaných, předm domluvených případech 90 minut. Probíhá formou rozhovoru, při němž si klient prohlubuje porozumění své situaci a rozšiřuje kompetenci k jejímu řešení.
  • První sezení slouží mimo k vzájemnému seznámení, dále ujasněn a formulování cíle kterého chce klient dosáhnout. Klient také poznává můj způsob práce, aby mohl zvážit, zda mu vyhovuje. Často už i první sezení přináší klientovi úlevu, zejména ve formě zklidnění.
  • Kromě vlastních reflexí dostává klient někdy na konci sezení doporučení k určité změně jednání. Někdy i velmi malé změny mohou podstatným způsobem změnit kvalitu života jednotlivce i rodiny.

Jak se mám na setkání připravit?

  • V podstatě žádnou přípravu nepotřebujete. Důležité je vaše rozhodnutí.

Jak dlouho se budeme setkávat?

  • To je velmi různé. Nejčastěji je třeba tří až pěti sezení v intervalech několika týdnů. Někdy ovšem může práce s klientem trvat i podstatně déle. Stává se také, že k vyřešení problému stačí jediné setkání. Úlevu klienti často zaznamenají po prvním sezení, ve formě zklidnění. Rodinně terapeutický přístup kterým pracuji patří mezi krátkodobější směry.

Co je rodinná terapie?

  • Jedná se specifický obor, který při řešení problémů jednotlivce, páru i rodiny, bere významně v potaz zakotvení jedince ve vztahovém - rodinném rámci.
  • Je výhodné, účastní-li se sezení více členů, či celá rodina.
  • Rodinně-terapeutickým přístupem je možné pracovat i s jednotlivcem. V takovém případě je ale třeba počítat s tím, že se o ostatních bude mluvit.

Bojím se, že během setkání neudržím emoce na uzdě a rozpláču se.

  • Pustit emoce, třeba právě v slzách, je léčivé. Prostředí poradny může být bezpečným místem, kde si to můžete dovolit.Kontakt

MUDr. Halka Korcová
Krouzova 3036/10
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ 74400495

Halka Korcová
737 150 559

Pavel Korec
736 769 470