Psychosomatický přístup

Obvyklými klienty jsou pacienti, jejichž potíže se manifestují somatickým symptomem, ale patří do vztahového, lépe psychosociálního rámce.

Typické jsou podivně se opakující  příznaky, často nestandardně vzdorující běžné léčbě, příznaky budící diagnostické rozpaky (pacient vyšetřen,,patol. odchylky nevýznamné,ale potíže přetrvávají)

Pro práci s těmito pacienty se jako zvláště vhodný jeví rodinně-terapeutický přístup, který vždy i při práci s jednotlivcem výrazně pracuje se zakotvením jedince ve vztahovém-rodiném, tj. sociálním rámci.


Kontakt

MUDr. Halka Korcová
Krouzova 3036/10
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ 74400495

Halka Korcová
737 150 559

Pavel Korec
736 769 470