Rodinná terapie

Co je to rodinná terapie?

Rodinná terapie je zkrácený název pro rodinnou psychoterapii. Z jejího názvu vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale současné pojetí rodinné a systemické terapie umožňuje i její širší užití. Rodinná terapie je jen jedním z možných psychoterapeutických přístupů. Jejich repertoár má doplnit, ne nahradit. Je možná současná kombinace rodinné terapie s některými dalšími léčebnými přístupy. Rodinná terapie může přispět k léčbě dětských i dospělých pacientů, kteří chronickou nemocí podvědomě reagují na nejrůznější emoční stavy. je metodou hojně využívanou u dětských a dospívajících klientů, ale nejen u nich. Často se doporučuje k boji s psychosomatickými poruchami, poruchami chování atd. Rodinná terapie není jednotný směr, může se lišit podle použitých přístupů, technik a podle osobnosti terapeuta.

Jaký je cíl rodinné terapie?

Seznámit se s mechanismy opakujících se problémů, pomoci najít rodině cestu ze začarovaného kruhu a aktivovat vlastní úzdravné síly rodiny.

Jaký je rozdíl mezi rodinným poradenstvím a rodinnou terapií?

Oba přístupy se v něčem prolínají a překrývají, někteří odborníci mezi nimi rozdíl nevidí. Před prvním setkáním nemusí být jasné, o který z přístupů má rodina zájem.Hlavní rozdíly jsou:

Poradenství pro rodinu

 • řeší akutní stavy a stadia
 • týká se více aktuální situace
 • napomáhá změně situace, postavení klientů, rodiny
 • většinou jedno setkání
 • častěji krátkodobé
 • výsledkem bývá opatření, rada
 • využívá větší počet klientů

Rodinná psychoterapie

 • zabývá se potížemi trvalejšího rázu nebo chronifikovanou nemoci
 • týká se zvláštností rodiny, osobností jednotlivých členů
 • podněcuje změny pohledu rodiny na sebe samu, na svůj problém
 • většinou více setkání
 • častěji delší docházka
 • využívá menší počet klientů

 


Kontakt

MUDr. Halka Korcová
Krouzova 3036/10
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ 74400495

Halka Korcová
737 150 559

Pavel Korec
736 769 470