▪ MUDr. Halka Korcová...

Vzdělání:

Jsem lékařka. Studia na 1. Lékařské fakultě UK, jsem ukončila v roce 1994.

Specializované psychoterapeutické vzdělání:

 • Pětiletý dynamický hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik BIG SUR S5 (Akretitovaný ve zdravotnictví)
 • Čtyřletý Psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických onemocnění. (Akreditovaný ve zdravotnictví. Komplexní systemický - rodinně terapeutický - výcvik. Institut Rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci)
 • Od r. 2000 do 2003 studium na Pražské psychoterapeutické fakultě. 
  Semináře zakončené zápočtem:
  • Rodinná terapie psychosomatických poruch (Chvála, Trapková)
  • Kognitivně-behaviorální terapie depresí (Durecová)
  • Fenomenologie těla a tělesnosti (Hogenová)
  • Kreativní neverbální techniky (Procházková)
  • Aplikovaná psychologie rodiny a manželství (Gjurič)
 • Kurs Práce s časovou osou - (Lirtaps)

Hlavní praxe:

 • V roce 1994 sekundární lékařka v Nemocnici Broumov.
 • V dalších letech jako lékařka v Psychiatrické léčebně Bohnice a Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 • Od roku 2005 do roku 2007 jako psychoterapeutka v Rodinné poradně ve Slaném.
 • Od března 2007 v poradně v Praze Modřanech (dosud).
 • Od roku 2008 spolupráce se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze.

Kontakt

MUDr. Halka Korcová
Krouzova 3036/10
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ 74400495

Halka Korcová
737 150 559

Pavel Korec
736 769 470